Regulacje prawne

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania oraz poszanowania życia, z tego względu wszelkie próby znęcania się, przetrzymywania , tępienia czy wyzyskiwania są zabronione ustawowo i odpowiednio usankcjonowane. Według rozporządzenia Ministra Środowiska dzika zwierzyna stanowi dobro ogólnonarodowe, które podlega ścisłej ochronie i opiece. Z tego względu umyślne wyłapywanie dzikiej zwierzyny traktowane jest jako kłusownictwo, które podlega odpowiednim karom. Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt dziko żyjących jest jasno określone w ustawie i głosi, że:

"Większość gatunków ptaków występujących w Polsce objęta jest ochroną prawną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), w stosunku do których zgodnie z §7 ww. rozporządzenia obowiązuje szereg zakazów, w tym określony w punkcie 2 zakaz umyślnego okaleczania i chwytania.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 w związku art. 52 ust. 1 pkt. 2, ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na chwytanie dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zezwolenie takie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeśli spełniona jest jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Ponadto zgodne z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody kto bez zezwolenia narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny."

Stosowanie się do powyższego rozporządzenia powinno być bezwzględnie przestrzegane przez każdego człowieka.

W tym momencie powstaje jednak pytanie jakiemu celu służyć będą pułapki żywołowne i czy każdy może je stosować?

Bardzo często hodowcy zwierząt borykają się z problemem związanym z różnego rodzaju drapieżnikami, które atakują ich hodowle drobiu, gołębi, królików, ptaków ozdobnych, a także stawy rybne, itp. Z tego względu najczęściej wybieranymi przez nich sposobami obrony przed lisami, kunami, wydrami stanowią właśnie pułapki żywochwytne. Również Nadleśnictwa czy Koła Łowieckie potrzebują żywołapek, m.in. do przesiedleń drapieżników.

 
 

Stosowanie pułapek żywołownych w stosunku do zwierząt (przede wszystkim dziko żyjących) również jest jasno określone ustawowo przez Ministerstwo Środowiska (Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.). W rozporządzeniu znaleźć można informacje na temat gatunków zwierząt, które mogą być odławiane oraz jakie należy ku temu spełnić warunki.

Osoby starające się o pozwolenie na odłów drapieżników powinny wystosować pisno do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stosowanie pułapek do odłowu drapieżników jest dozwolone przez osoby, które posiadają jego pisemne upoważnienie.

Posiadacz upoważnienia może odławiać dziką zwierzynę zgodnie z rozporządzeniem bez konsekwencji karnych. Naturalnie w przypadku pochwycenia zwierząt dziko żyjących należy je niezwłocznie wypuścić na wolność - najczęściej zwierzęta są po prostu wywożone z dala od gospodarstwa i wypuszczane na obrzeżach lasu.

Oczywiście rozporządzenie dotyczące stosowania pułapek żywołownych określa również warunki jakie powinny one spełniać, m.in. konstrukcja pułapki nie powinna w żaden sposób ranić czy okaleczać zwierzęcia, winna posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście drapieżnika z pułapki, rozmiar klatki musi być dostosowany do wielkości drapieżników oraz zapewniać prawidłowość działania mechanizmu zapadkowego na ich ciężar. Ponadto wewnątrz pułapki powinna zaleźć się przynęta (wabik).

Humanitarny i bezpieczny odłów drapieżników jest niezwykle ważny, z tego względu w ofercie sklepu internetowego  znajdują się wyłącznie pułapki żywołowne zgodne z powyższymi normami - z bardzo czułym systemem zapadkowym, zabezpieczeniami przed niekontrolowaną ucieczką zwierzęcia czy jego okaleczeniem, a co najważniejsze o różnych wymiarach dostosowanych do wielkości różnych dzikich zwierząt.

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium